Hongkong Land is a major listed property investment, management and development group. The Group owns and manages more than 850,000 sq. m. of prime office and luxury retail property in key Asian cities, principally in Hong Kong, Singapore, Beijing and Jakarta. The Group also has a number of high quality residential, commercial, and mixeduse projects under development in cities across Greater China and Southeast Asia. In Singapore, its subsidiary, MCL Land, is a well-established residential developer. Hongkong Land Holdings Limited is incorporated in Bermuda and has a standard listing on the London Stock Exchange, with secondary listings in Bermuda and Singapore. The Group’s assets and investments are managed from Hong Kong by Hongkong Land Limited. Hongkong Land is a member of the Jardine Matheson Group.

Hongkong Land là tập đoàn đầu tư, quản lý và phát triển bất động sản hàng đầu khu vực. Tập đoàn hiện đang sở hữu và quản lý hơn 850.000 m 2 văn phòng và trung tâm thương mại cao cấp tại nhiều thành phố lớn của châu Á, chủ yếu ở Hồng Kông , Singapore và Bắc Kinh. Tập đoàn cũng là chủ đầu tư của một số dự án nhà ở, thương mại và phức hợp chất lượng cao đang được xây dựng tại các thành phố lớn của Trung Quốc và Đông Nam Á. Tại Singapore, MCL Land, công ty con của Hongkong Land, cũng là một chủ đầu tư có uy tín lâu năm. Hongkong Land Holdings Limited được thành lập tại Bermuda, được niêm yết sơ cấp trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn và niêm yết thứ cấp tại Bermuda và Singapore. Các tài sản và dự án đầu tư của Tập đoàn được quản lý từ Hồng Kông bởi Hongkong Land Limited. Hongkong Land là thành viên của Tập đoàn Jardine Matheson.

With a team of excellence combined with strong experience and in-depth local knowledge, An Khang developer launched its luxury residential project The Marq, in cooperation with Hongkong Land.

Với đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao kết hợp cùng kinh nghiệm và kiến thức địa phương, chủ đầu tư An Khang đã đồng hành cùng Hongkong Land phát triển dự án The Marq.